skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Dit is een voorbeeld tekst

Welkom op de site van de Vereniging Beraad Grote Steden

Wij zijn een vereniging van kerken in de (middel)grote steden, met hart voor mensen in de stad en een open oor voor wat de stad te zeggen heeft.

De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland wil een platform zijn;

  • waar kerken elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en leren van elders ontwikkelde praktijken en opgedane ervaringen;
  • waar vragen en uitdagingen worden gethematiseerd, die vanuit de stad op de kerken afkomen;
  • waar het gaat om signalering, uitwisseling, analyse en reflectie rondom visie, beleid en organisatie van kerken in de steden.

Het Beraad Grote Steden wil zich in voorkomende gevallen inzetten voor de bundeling en behartiging van de belangen van zijn leden.

– Video-conferentie – 

Het wordt nooit meer gewoon
kerk in de stad met corona

vrijdag 27 november, 13.00-15.30 uur

lees meer

Ontmoeting – Inspiratie – Reflectie
Heeft u vragen?
X