skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Beraadsmiddag 2019 – voor leden van het BGS

In plaats van een Najaarsconferentie is er dit jaar een Beraadsmiddag voor leden van het BGS.

Waarom is er kerk in de stad?

Kerk in de veranderende context van de samenleving

Wat is de gewenste koers van het Beraad Grote Steden? Graag kijkt het bestuur samen met de leden van het BGS naar vragen als: Welke behoeften leven er in de stedelijke kerken? Hoe kan het BGS hier een rol in spelen? De beraadsmiddag is op vrijdag 6 december a.s.

Meer informatie: info@beraadgrotesteden.nl

Het Beraad Grote Steden organiseert gemiddeld twee keer per jaar een conferentie voor haar leden en andere belangstellenden.

De conferenties hebben tot doel thema’s die van belang zijn voor kerken in de stad te analyseren en hieromheen kennis en ervaringen uit te wisselen.

Verslagen en programma’s van eerdere conferenties zijn hier te vinden.

X