skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Boekpresetatie

Dat wonderlijke kerkasiel

Presentatie van een boek over het kerkasiel
oktober 2018-januari 2019 in Bethel, Den Haag

De Voorjaarsconferentie 2019 van het Beraad Grote Steden was gewijd aan het kerkasiel (De inspiratie van Bethel). De bijdragen van de sprekers op deze conferentie zijn opgenomen in een boek over het kerkasiel dat op 30 januari wordt gepresenteerd. Aan de totstandkoming van het boek is ook door het Beraad Grote Steden meegewerkt.

Van harte welkom!

Donderdag 30 januari 2020 van 15.30-16.30 uur, met borrel na afloop
Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28|30, Den Haag

Meer informatie vind je hier.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Beraadsmiddag 2019 – voor leden van het BGS

In plaats van een Najaarsconferentie is er dit jaar een Beraadsmiddag voor leden van het BGS.

Waarom is er kerk in de stad?

Kerk in de veranderende context van de samenleving

Wat is de gewenste koers van het Beraad Grote Steden? Graag kijkt het bestuur samen met de leden van het BGS naar vragen als: Welke behoeften leven er in de stedelijke kerken? Hoe kan het BGS hier een rol in spelen?

Dr. Reijer de Vries, universitair docent praktische theologie aan de PThU, zal een inleiding verzorgen, waarbij hij zal uitgaan van de kerk als gemeenschap en als netwerk. Hij zal belichten welke rollen beroepskrachten, ambtsdragers, vrijwilligers en gemeenteleden hierin (kunnen) hebben. Hieronder liggen vragen als: Kerk zijn in de stad, wat betekent dat? Wat speelt er in steden en wat vraagt de stad daarbij van die kerk? Oftewel: Waarom zijn we er als kerk in die stad?

Van daar uit willen we in groepjes in gesprek gaan om als verschillende steden uit te wisselen of dit herkend wordt, wat men tegenkomt, etc. Uit dit alles hopen we als bestuur helder te krijgen hoe we als Beraad Grote Steden van betekenis kunnen zijn voor de stedelijke kerken.

Vrijdag 6 december a.s. van 13.00-17.00 uur
Landelijk Dienstencentrum PKN (Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht)

Meer informatie: info@beraadgrotesteden.nl

    Het Beraad Grote Steden organiseert gemiddeld twee keer per jaar een conferentie voor haar leden en andere belangstellenden.

    De conferenties hebben tot doel thema’s die van belang zijn voor kerken in de stad te analyseren en hieromheen kennis en ervaringen uit te wisselen.

    Verslagen en programma’s van eerdere conferenties zijn hier te vinden.

    X