skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Functie van Beleidsplannen

Soms worden beleidsplannen gemaakt gewoon omdat je nu eenmaal beleid moet hebben of omdat het in de ordinanties staat. Dat zijn geen valide motieven. Een beleidsplan maak je omdat je een veranderingsproces in gang wilt zetten. Het is een middel om die verandering te stimuleren en te sturen.

Lees hier het gehele .PDF

X