skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Ouderenpastoraat en geestelijke verzorging

Het zal gaan over de plek van geestelijke verzorging en de positie van de geestelijk verzorger in het verzorgings- en verpleeghuis.

Lees hier het gehele .PDF

X