skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Conferenties

Twee maal per jaar organiseert de vereniging een conferentie of symposium. De thema’s sluiten aan bij de uitdagingen waar de stedelijke kerken voor staan. Hier vindt u per conferentie het programma, bijdragen van sprekers en gemaakte verslagen.

Mei 2019

De inspiratie van Bethel – Over het kerkasiel: vasthouden en verdergaan

Juni 2018

Vernieuwing of vervreemding: KERK 2025 en de Protestantse Kerk in de Nederlandse samenleving

November 2017

Maken kerken het verschil? Kerk in een stad vol breuklijnen.

April 2017

Stadsdominee: reddende engel of loslopende hond?

November 2016

Missionair werk
Wat bedoelen we, wat bezielt ons en wat doen we precies?

April 2016

Het huis, de buren en het geloof
Over hoe de kerk in de stad woont

September 2015

Geen mens gaat zover me
Geloofwaardige gemeenschap in een post-christelijk 2030

Maart 2015

Kerk en evenement
Wat is de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk?

November 2014

Kerkelijke reorganisaties in Amersfoort en Emmen: een kijkoperatie

April 2014

Expertmeeting
Kerk in de wijk en beleidsplannen

November 2013

Communicatie en communie
Over de samenwerking tussen PKN gemeenten en migrantenkerken

April 2013

Het bruist!
Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

November 2012

De anatomische les
Kerkelijke reorganisaties in Den Haag en Enschede: een openbare ontleding

November 2011

De wijkgemeente als partner

Februari 2011

Winteracademie: Jongeren en religie
Eindeloos zoeken naar verbindingen

November 2010

Tijd voor verandering
Veranderen of vernieuwen

X