skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Jaarverslagen

De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland houdt elk voorjaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging vastgesteld. De vastgestelde verslagen van de afgelopen 3 jaar zijn hier te vinden. Oudere verslagen zijn op te vragen bij de ambtelijk secretaris van de vereniging.

X