skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

ANBI

De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland is een geregistreerde ANBI.

Naam van de instelling: Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland
Adres: Ver. BGS, p/a Pietersbergseweg 40,
6862 BV Oosterbeek,
tel.06 84323169
RSIN: 817973679
Jaarverslag 2020
Financiële verantwoording: Jaarlijks stelt het bestuur het jaarverslag vast met daarbij de Jaarrekening en de begroting.
Hoofdlijn beleidsplan: De Vereniging organiseert twee keer per jaar een conferentie voor haar leden. De thema’s van de conferenties worden bepaald door wat er bij de leden leeft rond ontwikkelingen die om gemeenschappelijke reflectie en uitwisseling vragen.
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning. Naar wens kunnen zij hun reiskosten declareren.
Bestuursleden:
Rienk Lanooy
Evert Jan Veldman
Harm Dane
Rianne Veenstra (interim voorzitter)
Rosaliene Israel (interim voorzitter)
Kees Wijnen
Nico van Splunter
Ruud Stiemer
Extern adviseurs: adviseur namens de Landelijke Dienstenorganisatie van de PKN: Burret Olde
X