skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

ANBI

De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland is een geregistreerde ANBI.

Naam van de instelling: Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland
Adres: Ver. BGS, p/a Pietersbergseweg 40,
6862 BV Oosterbeek,
tel.06 84323169
RSIN: 817973679
Jaarverslag 2016; klik hier (pdf)
Financiële verantwoording: Jaarlijks stelt het bestuur het jaarverslag vast met daarbij de Jaarrekening en de begroting.
Hoofdlijn beleidsplan: De Vereniging organiseert twee keer per jaar een conferentie voor haar leden. De thema’s van de conferenties worden bepaald door wat er bij de leden leeft rond ontwikkelingen die om gemeenschappelijke reflectie en uitwisseling vragen.
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning. Naar wens kunnen zij hun reiskosten declareren.
Bestuursleden: Margriet Quarles van Ufford
Ton van Prooijen
Derk Stegeman, voorzitter
Bert Kuipers
Erica Scheenstra, penningmeester
Hanneke Siebert
Gertrudeke van der Maas
Harm Dane
Harmen van der Kolk
Extern adviseurs: adviseur namens de Landelijke Dienstenorganisatie van de PKN: Burret Olde

uitvoerend secretaris: Hette Domburg

X