skip to Main Content
Vereniging Beraad Grote Steden

Doelstelling

De Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland wil een platform zijn

  • waar de kerken uit grote en middelgrote steden elkaar ontmoeten, inspiratie opdoen en leren van elders ontwikkelde praktijken en opgedane ervaringen;
  • waar de vragen en uitdagingen worden gethematiseerd, die vanuit de stedelijke context op de kerken afkomen;
  • waar het gaat om signalering, uitwisseling, analyse en reflectie rondom visie, beleid en organisatie van de kerken in de grote en middelgrote steden.

Het BGS wil zich in voorkomende gevallen inzetten voor de bundeling en behartiging van de belangen van zijn leden.

X